Bröstmärke.Mindre kommenderingstecken. Rikspolisstyrelsen